Tämä on minulle tärkeää ensi valtuustokaudella

Kuluneet neljä vuotta ovat olleet monessa mielessä Helsingille menestyksekkäitä. Hanasaaren voimalaitos sai sulkemispäätöksen ja Kruunusillat päätettiin rakentaa. Pyöräilyn baanaverkosto laajenee ja pyöräväylien laatu on parantunut. Tekonurmikenttien lukumäärän kasvu houkuttelee palloilemaan yhä useampia. Saimme Helsinkiin ruokarekat, parkletit, Löylyn ja Altaan. Kaupunkifillaritkin palasivat viimein katukuvaamme.

Monista onnistumisista huolimatta paljon on vielä tehtävää. Tässä muutamia teemoja ja asioita, jotka ovat minulle henkilökohtaisesti tärkeitä ja joiden edistämiseen aion panostaa seuraavalla vaalikaudella.

 1. Monipuolisempi ja kestävämpi kaupunkiympäristö

Helsingin strategian mukaan kävely ja pyöräily ovat Helsingin tärkeimmät liikkumismuodot. Erityisesti pyöräilyn lisääminen on suuri, kaupunkimme monia katuja muovaava pitkä projekti: pyörällä tehtyjen matkojen nostaminen 15 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä vaatii taloudellisia ja henkilöresursseja, päättäväistä asennetta ja kykyä tehdä valintoja. Pyöräilyn edistämisohjelman toteuttamista tulee jatkaa. Erityisen huolissani olen työmaiden aikaisista tilapäisistä liikennejärjestelyistä, jotka eivät kohtele jalankulkijoita ja pyöräilijöitä reilusti, sekä pyöräteille pysäköinnistä. Helsingin tulee myös laajentaa Keski-Euroopasta tuttua harjasuolausta yhä useammille pääreiteille talvipyöräilyn lisäämiseksi.

Jalankulkija on kaupungin kuningas ja Helsingin ydinkeskusta tarvitsee niin arkikulkijoita kuin turisteja palvelevan kävelykeskustan. Jalkakäytävillä pyöräileminen on ongelma: paras keino sen vähentämiseksi on laadukkaiden pyöräteiden rakentaminen, sillä yksikään pyöräilijä ei huvikseen puikkelehdi jalankulkijoiden seassa. Jalkakäytävien ja suojateiden suunnittelussa ja rakentamisessa on pidettävä huolta esteettömyydestä eli siitä, että kaikki helsinkiläiset pääsevät liikkumaan kaupungissamme sujuvasti ja turvallisesti.

Asumisen kalleus on merkittävä ongelma. Helsingissä on oltava tilaa monenlaisille asukkaille ja perheille. Tarvitaan asuntopolitiikkaa, joka tuo kaupunkiin lisää kohtuuhintaisia asuntoja, minikotien kaltaisia asumisvaihtoehtoja ja kannustaa täydennysrakentamiseen, esimerkiksi purkamalla pysäköintiä koskevia säädöksiä.

Kiinnostava kaupunkiympäristö syntyy monipuolisista palveluista. Helsingin tulee poistaa yrittämisen esteitä ja kannustaa rohkeita yrittäjiä, jotka laajentavat kaupungin tarjontaa omalla riskillään.

Kaupungin tärkein resurssi on sen asukkaat. Helsinki on pullollaan luovia ja aktiivisia ihmisiä, jotka haluavat tehdä kaupungistamme entistäkin kiinnostavamman paikan. Esimerkiksi marraskuussa perustimme Konepaja-liikkeen siksi, että haluamme kutsua kaikki alueen asukkaat, työntekijät, yrittäjät ja esimerkiksi suojelluista makasiineista kiinnostuneet kehittämään aluetta.

Asukaslähtöistä toimintaa pitää tukea kaikin mahdollisin keinoin: resursseja tulee suunnata paikalliselle tasolle, kaikkien viranomaisten tulee sisäistää toimensa palvelutehtävänä ja modernit vaikutus- ja osallisuuskanavat tulee ottaa käyttöön.

Lupaan edistää näitä toimenpiteitä:

 • Jalankulun olosuhteita tulee parantaa erityisesti ydinkeskustassa ja siellä, missä kulkijoita on eniten
 • Jalankulun ja pyöräilyn pääväylien rakentamisen määrärahoja tulee lisätä
 • Tilapäisten liikennejärjestelyiden suunnitteluohjeet tulee päivittää, ja työmaaurakoitsijoiden koulutukseen ja vuoropuheluun pitää panostaa
 • Joukkoliikenteen houkuttelevuutta tulee lisätä esimerkiksi nopeuttamalla Euroopan hitaimman ratikan kulkua
 • Helsingissä tulee ottaa käyttöön ruuhkamaksut
 • Helsingin tulee ottaa Kaupunkilaisten raadin ja osallistuvan budjetoinnin kaltaisia osallistamismenetelmiä vakituiseen käyttöön
 • Yrittäjille ja katutilan vuokraajille suunnatut palvelut tulee viimein viedä yhdelle luukulle
 • Helsingin kiinteistöpolitiikkaa tulee tarkistaa siten, että monipuolista kaupunkikehitystä tukevat strategiset kiinteistösijoitukset tulee lisätä keinovalikoimaan
 1. Parempi arki lapsille, nuorille ja lapsiperheille

Olen kahden pienen, 3-vuotiaan ja alle vuoden ikäisen pojan isä. Lastenrattaita työnnellessä näkökulma kaupunkitilaan on muuttunut melkoisesti ja samalla ymmärrys palveluiden nykytilasta ja parantamistarpeesta on lisääntynyt.

Päiväkodit ja niiden mahtava henkilökunta ovat lastemme turva ja tasavertaisen kehityksen tae. Monet vähävaraiset perheet eivät käytä päivähoitopalveluita ollenkaan, ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi päivähoitomaksun puolittaminen on erittäin tärkeää selvittää ja toteuttaa Helsingissä pian.

Vastaavasti koulujen välisten erojen kaventamiseen tulee satsata määrärahoja myös jatkossa ja turvata laadukas lähikoulu kaikille. Syrjäytymisvaarassa olevia nuoria on tuettava uusin keinoin niin, että kukin voi innostua oppimisesta ja löytää sen oman jutun, joka kantaa työelämään asti. Erityisesti olen huolissani poikien heikkenevästä koulumenestyksestä.

Monipuoliset ja laadukkaat leikkipuistot ovat lapsiperheiden arjen perusta. Leikkipuistoja voisi kehittää myös lähiasukkaiden kanssa myös hyvin yksinkertaisin keinoin: esimerkiksi hiekkalaatikon leikkivälineitä voisi kerätä naapuruston asukkailta.

Lupaan edistää näitä toimenpiteitä:

 • Päivähoitomaksujen puolittaminen on toteutettava tulevan vaalikauden alussa
 • Päiväkotipaikkojen riittävyys on turvattava korjaamalla väestöennusteet vastaamaan nykytodellisuutta
 • Kotona toista lasta hoitavien ja samaan aikaan opiskelevien tai työskentelevien arkea ei pidä vaikeuttaa rajaamalla toisen lapsen päivähoito-oikeutta
 • Koulujen välisten erojen kaventamista on jatkettava ns. positiivisen diskriminaation avulla
 • Syrjäytymisvaarassa olevien nuorien varhaista puuttumista on kehitettävä mm. lisäämällä resursseja mielenterveystyöhön
 • Helsingin on otettava mallia Vantaalta ja pilotoitava kehitysohjaajien toimintaa ainakin yhdessä ala- ja yläkoulussa
 • Leikkipuistojen määrärahat on turvattava ja huonokuntoiset tilat ja välineet korjattava
 • Lasten ja nuorten käyttämien reittien turvallisuutta tulee parantaa esimerkiksi lisäämällä automaattista liikenteenvalvontaa ja suunnittelemalla ongelmaristeykset uudelleen.
 1. Virkistystä ja liikuntaa kaikille

Kaupunkiluonnolla on minulle suuri merkitys. Asun Keskuspuiston läheisyydessä ja lenkkeilen siellä viikottain. Odotan sitä päivää, kun Hämeenlinnanväylä muuttuu kaupunkibulevardiksi ja moottoritiemelu kaikkoaa lähimetsästäni.

Keskuspuiston käyttäjien lisääntyessä puiston hoitamiseen tulee panostaa. Keskuspuistoon myös eksyy helposti, ja valaistus on sielläkin paikoin puutteellinen. Metsässä pääpolut tulee pitää auki ja turvallisina, mutta syvemmällä metsä saa olla metsää eikä voimakkaita metsänhoidon toimenpiteitä tarvita.

Helsingissä hoidettavien puistojen määrä kasvaa tasaisesti, mutta budjetti sen sijaan on vain pienentynyt. Puistonhoidon määrärahat on turvattava, mutta samalla on myös tarjottava mahdollisuuksia asukkaiden aktiivisuuteen esimerkiksi puistokummitoimintaa kopioimalla.

Olen erittäin huolestunut siitä, miten monien liikuntalajien harrastamisesta on tullut niin kallista. Etenkin lapsilla ja nuorilla on oltava mahdollisuus liikuntaharrastuksiin huolimatta perheen tulotasosta. Lähiliikuntapaikkoja tulee rakentaa lisää ja siten kannustaa yhä useampia helsinkiläisiä liikkumaan.

Lupaan edistää näitä toimenpiteitä:

 • Yleiskaavan jatkosuunnittelussa ja asemakaavoituksessa tulee varmistaa, että esimerkiksi Lääkärinkadun kalliot säilytetään ja Maunulan ja Pirkkolan kohdalla rakennetaan vain aivan reuna-alueille
 • Puistojen rahoitusta tulee lisätä
 • Kaupunkimetsien opastetut reitit on pidettävä turvallisina ja helppokulkuisina, mutta keskellä metsää tulee metsänhoidon toimenpiteet karsia minimiin
 • Lähiliikuntapaikkoja tulee kehittää ja rakentaa lisää
 • Kaupungin tulee kannustaa ympärivuotisen liikuntaan esimerkiksi jatkamalla tekonurmikenttien rakentamista yhteistyössä urheiluseurojen kanssa

 

Mikäli nämä asiat ovat myös sinulle tärkeitä ja haluat tukea kampanjaani, se onnistuu tämän lahjoituslinkin kautta.

55 Antti Möller

Antti Möller

Helsinkiläinen paikallispoliitikko, koulutus- ja kasvatuslautakunnan suomenkielisen jaoston jäsen, viestintäasiantuntija, freelancer-kirjoittaja, Konepaja-liikkeen aktiivi ja perheenisä.

Tue kampanjaani