YTLK 3.9.2013: Ympäristöohjelma ja Pasilan konepaja

Viime viikolla varamieheni Jussi Heinämies sijaisti minua lautakunnassa. Eilisestä kokouksesta ja päätöksistä nostan esiin rakennusviraston ympäristöohjelman, pysäköinninvalvonnan uusia virkoja koskevat oikaisuvaatimukset sekä Pasilan konepaja-aluetta koskevan lausunnon.

Rakennusviraston ympäristöohjelma 2013-2016

Kesäkuussa näimme ympäristöohjelman luonnoksen ja kävimme siitä rakentavan keskustelun, jossa esitimme konkreettisia parannuksia. Nämä oli noteerattu oikeastaan pilkkua myöten, joten ohjelma oli helppo hyväksyä.

Kunnianhimoa on lisätty korottamalla tärkeimpään A-luokkaan kaikki pyöräilyä koskevat tavoitteet ja kasvien ja puiden lajivalikoiman kehittäminen. Lumenkuljetuksen päästöjen vähentäminen – aivan keskeistä! – nousi ehdotuksestani B-luokkaan, ja lumenkaatamista mereen ja sen vaihtoehtoja tullaan selvittämään (D-luokka). Myös kaupunkilaisten vapaaehtoistyön mahdollisuuksia lisätään mm. puistotöissä, mille onkin selvää kysyntää puistokummitoiminnan ja kaupunkiviljelyinnostuksen myötä.

Kuinka tämä kaikki kaunis kirjoitus muuttuu todellisuudeksi?

Toivoa sopii, että mahdollisimman laajasti. Edellisen ympäristöohjelman 39 tavoitteesta 33 toteutui, kolme toteutui osittain ja kolme ei lainkaan.

Oikaisuvaatimukset pysäköinnintarkastajien palkkaamisissa

Näitä oli kolme kappaletta. Kollegani Pörrö tutustui aineistoon perinpohjaisesti ja pisti viraston lakimiehen tiukille. Vaikuttaa siltä, että pysäköinnintarkastajien palkkaus toteutettiin asian mukaisesti, oikaisuvaatimuksille ei löytynyt yksiselitteisiä perusteita.

Yksi oikaisuvaatimuksista palautui valmisteluun, koska teksti ei vastannut oikaisussa esitettyihin väitteisiin. Ei riitä, että meille lautakunnan jäsenille vastataan suullisesti, vaan perustelut on oltava kaikkien nähtävissä julkisista dokumenteista. Hieman olen aiemminkin kummaksunut sitä, kuinka monessa kokouksessa on ollut puutteita asiakirjojen osalta. Erityisesti liitteitä on usein puuttunut.

Pasilan konepajan uusi elämä

Pasilan entistä VR:n konepaja-aluetta Vallilassa ollaan herättämässä henkiin. Olen erittäin kiinnostunut alueen tulevaisuudesta, sillä paikassa on potentiaalia ja se voisi avautua kaupunkilaisille aivan uudella tavalla. Lisäksi olen tammikuussa muuttamassa aivan naapuriin, joten silläkin silmällä…

Useita rakennuksia säilytetään, mutta valitettavasti jokunen myös lanataan maan tasalle, mikä aiheutti mm. Valtterin kirpputorin lakkauttamisen. Lausunnoillamme oli kaksi asemakaavaa, ja lukemani sekä esittelyiden perusteella uudet rakennukset kunnioittavat vanhaa ilmettä. Teollisuuskadun varteen on tulossa ns. hybriditalo, jonka alakerrokset ovat liiketiloja ja ylempänä asutaan.

Konepaja1

Punatiilisten uudistalojen on luvattu henkivän alueen arvokasta menneisyyttä.

Konepaja-alueen läpi tulee kulkemaan uusi polkupyöräreitti Konepajanraittia pitkin. Tämä tulee luomaan uuden pyöräreitin Sörnäisistä Pasilaan, sillä raitti tulee jatkumaan konepaja-alueelta luoteeseen ja uutta kevyen liikenteen siltaa pitkin Teollisuuskadun yli Itä-Pasilaan.

Konepaja2

Asemakaava-alueella neljä rakennusta on merkitty suojeltavaksi (/s-merkintä). Idänpuoleisimpaan on tulossa Amerin pääkonttori.

Hyväksymämme lausunto osoittaa ymmärrystä alueen toimintojen kehittämiselle. Bruno Granholmin aukiolle esitetään varausta kioski-wc-rakennukselle ja sähkömuuntamoista pitää saada vedettyä ulos sähköä: molemmat helpottaisivat tapahtumien järjestämistä aukiolla.

Kokonaisuus vaikuttaa minun silmääni mennyttä kunnioittavalta ja samalla mahdollisuuksia antavalta. Tasapaino näiden välillä on herkkä, ja tässä siinä on mielestäni onnistuttu. Jatkon kannalta toivon, että maalaamoverstaaseen ja konepajahalliin pesiytyy rutkasti pieniä toimijoita, jotka elävöittäisivät alueen kahviloilla ynnä muilla toiminnoilla.

Cliffhängeri

Ensi viikolla onkin luvassa kutkuttavia hetkiä. Käymme keskustelun pyöräilymäärärahojen käytöstä – muistattehan – sekä kuulemme esittelyn konsulttien laatimasta Mechelininkadun toimivuustarkastelusta.

Politiikka on pop!

Aiheet:

Yksi kommentti artikkeliin "YTLK 3.9.2013: Ympäristöohjelma ja Pasilan konepaja"

  1. Petteri Rantanen sanoo:

    Täyttä puppua tuo, että vain yksi pysäköinnintarkastajien virkaanottopäätöksistä tehtyjen oikaisuvaatimusten päätösehdotuksista ei vastannut oikaisuvaatimuksissa esitettyihin väitteisiin. Niistä ei mikään vastannut. Esimerkiksi allekirjoittaneen ansioituneisuuden (lue kokemus ja tuloksellisuus kyseisessä tehtävässä) puutetta ei mitenkään perusteltu kontekstissa useiden valittujen kokemattomuus. Irvokasta ottaen huomioon, että tammikuussa yleisten töiden lautakunta antoi Raimo K. Saarisen suulla hallinto-oikeudelle lausunnon, jossa se kertoo virkaanottopäätöksen olevan lain sitoma hallintotoimi, jossa on aina valittava ansioitunein (eli koulutus tai työkokemus tehtävässä: tässä tapauksessa jälimmäinen) perustuslain mukaisilla nimitysperusteilla eikä se voi tehdä näistä kriteereistä poikkeuksia yksittäisten henkilöiden kohdalla. Kolmen kuukauden jälkeen tehtiin juuri päinvastoin! Toisen henkilön kohdalta päätösehdotus väitti (ilmeisesti ylimielisen copy-paste -mokan vuoksi) tätä haastatellun pysäköinnintarkastajan tehtävään useasti ja tämän ansioiden olleen tiedossa: oikeasti tämä henkilö ei ole koskaan hakenut pysäköinntarkastajan virkaa. Eli tökeröt asiavirheetkin menevät lautakunnassa sellaisenaan läpi. Kaikki vain siksi, että pelätään ja uskotaan sokeasti lakimiestä. No jos tämä on oikeusvaltio edes nimellisesti ja aiemmat ennakkopäätökset ovat ”voimassa”, hallinto-oikeus tulee aikaan kumoamaan virkaanottopäätökset. Virkaanottopäätöksessä ja oikaisuvaatimuksessa pitäisi kertoa, miksi allekirjoittanut ei ole ansioitunut virkaan, vaikka on sitä määräaikaisilla virkasuhteilla hoitanut 1v77kk vuoden 2012 loppuun, jolloin vastatoimena aiemmin tekemään oikaisuvaatimukseen määräaikaisuutta ei jatkettu. Työtuloksissa ei ollut moitittavaa (ja tämä olisi ollut todettavissa helposti) eikä kurinpidollisia toimia (varoitus tms.) ollut tarvinnut koskaan tehdä. Syynä poishiillostamiseen ja haastattelematta sekä valitsematta jättämiseen oli se, että allekirjoittanut oli astunut pikkupomon egolle tekemällä oikaisuvaatimuksen kerran aiemmin vakituisen viran täytössä. Virkamiehet tämän kiistävät tietenkin tämän, koska tällainen vastatoimi olisi laitonta. Kuitenkaan he eivät ole esittäneet yhtään laillista syytä, miksi en ollut ansioitunut, vaikka esimerkiksi työparini,jonka kanssa alotimme samanaikaisesti ja siitä lähtien tavallaan tiimityönä työtä tehneenä, valittiin virkaan. Lautakunta olisi voinut kysäistä keneltä pysäköinnintarkastajalta tahansa, olinko kiinnostunut, aktiivinen ja osaava työssäni, mutta eipä kysynyt. Jos tehtävä olisi ollut työsopimussuhteinen olisi rakennusvirasto rikkonut lakia suoralta kädeltä päättäessään 1v7kk kestäneen palveluksen nk. tuotannollisilla syillä ja palkatessaan välittömästi uusia. Virkojen erilaista lainsäädäntöä hyväksikäyttäen rakennusviraston virkamiehet siis pääsevät näin itselleen kiusallisista (vaan ei pysäköinninvalvonnalle) henkilöistä eroon. Moraalitonta ja säälittävää, mutta kertoo kaiken viraston yhdenvertaisuuden kunnioittamisesta. Työsyrjintänä rekrytoinnissa menee eteenpäin joko AVI:n tai allekirjoittaneen toimesta.

55 Antti Möller

Antti Möller

Helsinkiläinen paikallispoliitikko, koulutus- ja kasvatuslautakunnan suomenkielisen jaoston jäsen, viestintäasiantuntija, freelancer-kirjoittaja, Konepaja-liikkeen aktiivi ja perheenisä.

Tue kampanjaani