YTLK 28.5.2013: pysäköinnin kehittämisestä ja A. Wetterin tiestä

Esityslistalla ei ollut tällä kertaa kovin hankalia keissejä, joten etenimme päätöksissä mukavan sujuvasti lähes loppuun asti. Katutilan ja pysäköinnin kehittämisestä oli paljon kiinnostavaa asiaa.

Pysäköinninvalvonnan esittely

Pysäköinninvalvonnan esimies Kaija Kossila esitteli meille tätä tuiki tärkeää palvelua, josta jo monessa kokouksessa on ollut puhetta. Nyt saimme perusteellisen kokonaiskatsauksen, ja vastauksia moniin meitä askarruttaneisiin kysymyksiin.

Pysäköinninvalvontaorganisaation koko on peräti 94 henkilöä, joista 74 on varsinaisia pysäköinninvalvojia. Viime joulukuussa heitä tuli yhdeksän lisää. Organisaation vastuulle kuuluu valvonnan lisäksi neuvonta ja ohjaus (ensisijaista virhemaksujen kirjoittamiseen nähden, huom), maksullisen pysäköinnin järjestäminen, ajoneuvojen siirrot ja varastointi sekä romuautojen hoitaminen.

Tuloja syntyy 28 M€ ja menoja sellaiset 6 M€, joten plussalle jäädään. Tuloista maksullinen pysäköinti kattoi viime vuonna 12 M€ ja pysäköintivirhemaksut 14 M€, joten luvallinen ja luvaton pysäköinti kilauttavat kassaan pitkälti saman verran euroja. Maksullisen pysäköinnin osalta todettakoon, että pysäköintitunnukset tuottavat vain 2,5 M€: mielestäni verrattaen vähän, mikä kielii asukaspysäköinnin edullisuudesta kaupungissamme (Hkin pysäköintipolitiikan luonnoksessa asiasta lisää).

Helsingissä on kaksi autohotellia, jonne voi viedä autonsa esimerkiksi talveksi säilytykseen. Kysyin uuden Kalasataman autohotellin käyttöasteesta ja kuulin, että se ei tullut viime talvena edes täyteen. Tämä tarkoittanee sitä, että tieto palvelusta ei ole levinnyt kovin laajalti.

Muutama ajatus pysäköinninvalvonnan kehittämisestä. Ensinnäkin valvojia voisi olla enemmän. Toisekseen he voisivat liikkua tehokkaammin ja ottaa fillarit käyttöön (idea tuli tästä fb-ryhmästä): ehdotin asiaa ja Kossila suhtautui siihen myönteisesti. Tällä hetkellä pyöriä on käytössä tasan kaksi kappaletta.

Kolmanneksi asukasvuorovaikutusta voisi kehittää, ja huomioida tavallisten helsinkiläisten arkikulkijoiden palautteen paremmin ja tehokkaammin. Tätä edesauttamaan olen järjestämässä pientä tilaisuutta em. fb-ryhmän aktiivien ja pysäköinninvalvojien välille. Agendalla on ainakin pyöräilyn ja jalankulun kannalta pahimpien ongelmapaikkojen kertominen valvojille ja ideoiden läpikäynti.

Kysyin, mikä on paras kanava välittää tietoa pysäköinninvalvontaan: sähköpostitse ja puhelimitse. Ainakin toistaiseksi.

Rengaslukko käyttöön

Asiasta onkin ollut jo mediassa puhetta. Pysäköinninvalvontaan tulee käyttöön uusi tapa puuttua räikeimpiin pysäköintivirheisiin, ja se on rengaslukko. Kuopiosta on nyt ostettu viisi lukkoa, jotka estävät autolla ajamisen tyystin. Vasta, kun virhemaksu on käyty maksamassa rakennusviraston asiakaspalvelussa, otetaan rengaslukko irti.

Rengaslukko on rinnasteinen ajoneuvon varastosiirtoon, päätös keinon käyttöönotosta on viranomaisella. Tässä hieman käytöstä:

”Rengaslukkoa voidaan käyttää silloin, kun ajoneuvo on pysäköity pysäköimistä koskevan säännöksen vastaisesti tielle, yksityisalueelle tai maastoon, sekä silloin, kun lukko kiinnitetään vähintään viiden eri pysäköinneistä määrättyjen maksamattomien ja lainvoimaisten pysäköintivirhemaksujen perusteella eli nk. piittaamattomuusperusteella. Lukkoa ei voi lain mukaan käyttää, jos paikalleen lukittu ajoneuvo estäisi liikenteen häiriöttömän kulun, estäisi pääsyn pelastustielle tai aiheuttaisi vaaraa liikenneturvallisuudelle.”

Myös hinta vertautuu varastosiirtoon. Henkilöauton osalta se on 139 € + 26 €/vko siitä, että ajoneuvo vie yhden rengaslukon kaupungin käytöstä.

Kiinnostavaa seurata, millaisiin tilanteisiin rengaslukko soveltuu, ja mikä sen teho on.

Abraham Wetterin tien katusuunnitelma

Ajatus suunnitelman kehittämisestä oikeastaan kehkeytyi jo keskustelun aikana, mutta päätimme ottaa aikalisän ja jätimme tämän pöydälle. Roihuvuorentien risteys kohenee selkeästi korotuksen myötä, mutta keskustelimme tovin Satumaanpolun risteyksestä ja erityisesti A. Wetterin tien ylittävästä suojatiestä.

AW tie katusuunnitelma

Risteyksestä etelään johtava soratie on erittäin keskeinen reitti paitsi ulkoilijoille myös Tammisalosta Roihuvuoreen tuleville koululaisille. Näkyvyys ajoväylälle on puiden vuoksi rajoittunut, ja risteyksen ylittävät koululaiset ajoittain vauhdikkaasti: tämän tarkistin myös tutuilta roihuvuorelaisilta.

Ryhdyimme pohtimaan, että ajoväylälle on syytä rakentaa hidastetöyssyt ennen risteystä. Tätä lautakuntamme tulee ehdottamaan seuraavassa käsittelyssä.

Aiheet:

55 Antti Möller

Antti Möller

Helsinkiläinen paikallispoliitikko, koulutus- ja kasvatuslautakunnan suomenkielisen jaoston jäsen, viestintäasiantuntija, freelancer-kirjoittaja, Konepaja-liikkeen aktiivi ja perheenisä.

Tue kampanjaani